Author - admin_ubon2

ข้อมูลติดต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ถ.ตระการ-พนา ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 โทร. 045-482410 ต่อ 111

กิจกรรมโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายทศพร เมฆอากาศ   ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายอดุลย์ศักดิ์  สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษาทำกิจกรรมโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...