ติดต่อ

ที่อยู่ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ถนน. ตระการ-พนา  ตำบล. ขุหลุ  อำเภอ. ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์  34130

โทรศัพท์. 045-482410 ต่อ 111