ข้อมูลติดต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ถ.ตระการ-พนา ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

โทร. 045-482410 ต่อ 111