กิจกรรมโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายทศพร เมฆอากาศ   ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายอดุลย์ศักดิ์  สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษาทำกิจกรรมโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสนาม  ประจำอำเภอตระการพืชผล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2564  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร